ਫ਼ਾਰਸੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਫ਼ਾਰਸੀ [پارسی] ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 85.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 4.226
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 41.528
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 3
ਫ਼ਾਰਸੀ

ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ seier+seier+seier