ਹਿਬਰੂ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਹਿਬਰੂ [עברית] ਹਿਬਰੂ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 7.500.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.917
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 26.285
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 11.012
ਹਿਬਰੂ

ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ david55king