ਹਿਬਰੂ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਹਿਬਰੂ [עברית] ਹਿਬਰੂ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 7.500.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.789
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 25.669
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 10.668
ਹਿਬਰੂ

ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ david55king