ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ [Hrvatski] ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 6.200.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 529
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 9.392
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 140
ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ

ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Akk_rus