ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ

[Hrvatski]

ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 6.200.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 641
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 13.507
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 2
  • ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Ivan Ivankovic