ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ [Hrvatski] ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 6.200.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 552
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 12.276
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 68
ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ

ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Akk_rus

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ