ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ [Hrvatski] ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 6.200.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 498
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 9.065
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 224
ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀ

ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Akk_rus