ਬੋਲੀ: ਇੰਟਰਲਿੰਗੁਆ [Interlingua]

ਇੰਟਰਲਿੰਗੁਆ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 35
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 4.754
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 26

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ