ਇੰਟਰਲਿੰਗੁਆ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਇੰਟਰਲਿੰਗੁਆ [Interlingua] ਇੰਟਰਲਿੰਗੁਆ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 35
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 4.720
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 14