ਲੋਂਬਾਰਦ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਲੋਂਬਾਰਦ [Lombàrd] ਲੋਂਬਾਰਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 3.500.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 16
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 3.017
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 278
ਲੋਂਬਾਰਦ

ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Simone Ramella