ਲੋਂਬਾਰਦ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਲੋਂਬਾਰਦ [Lombàrd] ਲੋਂਬਾਰਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 3.500.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 20
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 3.181
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 131
ਲੋਂਬਾਰਦ

ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Simone Ramella