ਬੋਲੀ: ਸਲੋਵੇਨੀ [Slovenščina]

ਸਲੋਵੇਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.200.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 281
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 4.842
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 1.992
  • ਸਲੋਵੇਨੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ Andrejj

ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ