ਸਵਾਹਿਲੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਸਵਾਹਿਲੀ [Kiswahili] ਸਵਾਹਿਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 45.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 143
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 623
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 1.247
ਸਵਾਹਿਲੀ

ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ madpai