ਸਵਾਹਿਲੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਸਵਾਹਿਲੀ [Kiswahili] ਸਵਾਹਿਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 45.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 141
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 615
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 1.234
ਸਵਾਹਿਲੀ

ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ madpai