ਸਵਾਹਿਲੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਸਵਾਹਿਲੀ [Kiswahili] ਸਵਾਹਿਲੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 45.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 135
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 587
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 1.092
ਸਵਾਹਿਲੀ

ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ madpai