ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਵੀਅਤਨਾਮੀ [Tiếng Việt] ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 77.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.253
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 11.676
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 79
ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ ctsnow