ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਵੀਅਤਨਾਮੀ [Tiếng Việt] ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 77.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 1.905
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 9.429
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 169
ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ ctsnow