ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਵੀਅਤਨਾਮੀ [Tiếng Việt] ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 77.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.238
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 11.663
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 89
ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ ctsnow