ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਵੀਅਤਨਾਮੀ [Tiếng Việt] ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 77.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.699
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 16.207
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 103
ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ ctsnow