ਫ਼ਲੈਮੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਫ਼ਲੈਮੀ [Vlaams] ਫ਼ਲੈਮੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 6.100.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 143
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 491
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 365