ਕੈਂਟਨੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਕੈਂਟਨੀ [粵文] ਕੈਂਟਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 71.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.062
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 13.783
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 79.467
ਕੈਂਟਨੀ

ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ yeowatzup