ਕੈਂਟਨੀ ਉਚਾਰਨ ਰਹਿਨੁਮਾ - ਫ਼ੋਰਵੋ

ਬੋਲੀ: ਕੈਂਟਨੀ [粵文] ਕੈਂਟਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 71.000.000
  • ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2.291
  • ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ: 15.130
  • ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ: 80.003
ਕੈਂਟਨੀ

ਫ਼ੋਟੋ ਦਾਤਾ yeowatzup