Veik sögn - þátíð ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੋਸ਼: ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ Veik sögn - þátíð ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Veik sögn - þátíð Veik sögn - þátíð ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

"Veik sögn - þátíð" ਵਜੋਂ ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 29 ਸ਼ਬਦ. ਤਰਤੀਬ ਮਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ | ਮਕਬੂਲੀ ਮੁਤਾਬਕ | ਵਰਨਮਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ