ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ Flashman ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ। ਸਫ਼ਾ 2.

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: Flashman Flashman ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/03/2012 current account [en] current account ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2012 across [en] across ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
01/03/2012 activist [en] activist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2012 acupuncture [en] acupuncture ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2012 advice [en] advice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 addiction [en] addiction ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 administration [en] administration ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 aerobics [en] aerobics ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/02/2012 good afternoon [en] good afternoon ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 alcohol [en] alcohol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 alarm clock [en] alarm clock ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Diagon Alley [en] Diagon Alley ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 alley [en] alley ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 allergy [en] allergy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 aisle [en] aisle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Airport [en] Airport ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Air Traffic Control [en] Air Traffic Control ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 airmail [en] airmail ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Royal Air Force [en] Royal Air Force ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 air-conditioned [en] air-conditioned ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 agriculture [en] agriculture ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Aftershave [en] Aftershave ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 Africa [en] Africa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 aeroplane [en] aeroplane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 accommodation [en] accommodation ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 accident [en] accident ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 cavity [en] cavity ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 toothache [en] toothache ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 wisdom tooth [en] wisdom tooth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2012 tooth [en] tooth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਮਰਦ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਮੁਲਕ: ਸੰਯੁਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ

Flashman ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 217 (4 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ)

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 38

ਵੋਟਾਂ: 36 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 35.749


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 2.630

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 1.292