ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ FongWingChung ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: FongWingChung FongWingChung ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
31/01/2011 Stevan Ridley [en] Stevan Ridley ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
31/01/2011 stomacher [en] stomacher ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
31/01/2011 troubles [en] troubles ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
31/01/2011 Wenatachee [en] Wenatachee ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
31/01/2011 Barossa Valley [en] Barossa Valley ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
31/01/2011 Jack Kirby [en] Jack Kirby ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
31/01/2011 tricked [en] tricked ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Abigail Gabble [en] Abigail Gabble ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Abby Mallard [en] Abby Mallard ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Kincardineshire [en] Kincardineshire ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Agent Wendy Pleakley [en] Agent Wendy Pleakley ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Amelia Gabble [en] Amelia Gabble ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Bert [en] Bert ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Cleo [en] Cleo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/02/2010 Bradley Uppercrust III [en] Bradley Uppercrust III ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Beary Barrington [en] Beary Barrington ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Buck Cluck [en] Buck Cluck ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Baylene [en] Baylene ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Casey Junior [en] Casey Junior ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Carl Fredricksen [en] Carl Fredricksen ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Chick Hicks [en] Chick Hicks ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Edna Mode [en] Edna Mode ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Elliott [en] Elliott ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Elmer Elephant [en] Elmer Elephant ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Emperor Zurg [en] Emperor Zurg ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Edgar Balthazar [en] Edgar Balthazar ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Fairy Godmother [en] Fairy Godmother ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/02/2010 Fairy Mary [en] Fairy Mary ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Drizella Tremaine [en] Drizella Tremaine ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
15/02/2010 Dex Barrington [en] Dex Barrington ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਔਰਤ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਦੇਸ਼: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ

FongWingChung ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 95 (5 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ)

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 57

ਵੋਟਾਂ: 5 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 9.840


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 1.621

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 2.184