ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/01/2015 le moyne [fr] le moyne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2015 Biarne [fr] Biarne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2015 Biard [fr] Biard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2015 princeps [fr] princeps ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2015 Biarre [fr] Biarre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2015 Bignicourt-sur-Saulx [fr] Bignicourt-sur-Saulx ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2015 Albert Treint [fr] Albert Treint ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2015 Euseigne [fr] Euseigne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2015 capot de voiture [fr] capot de voiture ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2014 extorsion de fonds [fr] extorsion de fonds ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2014 Gilois [fr] Gilois ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2014 Caps de Virginie [fr] Caps de Virginie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/12/2014 La Bourboule [fr] La Bourboule ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2014 homographes [fr] homographes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/12/2014 Pompée [fr] Pompée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2014 Gigny-sur-Saône [fr] Gigny-sur-Saône ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2014 moujik [fr] moujik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2014 pyrophore [fr] pyrophore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2013 Croisilles [fr] Croisilles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2013 Ondefontaine [fr] Ondefontaine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2013 Forêt L'Évêque [fr] Forêt L'Évêque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2013 Domjean [fr] Domjean ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2013 Contrières [fr] Contrières ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2013 Fermanville [fr] Fermanville ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2013 Montigny [fr] Montigny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/09/2013 Argences [fr] Argences ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/09/2013 Coutances [fr] Coutances ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/09/2013 peaux [fr] peaux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 Morsalines [fr] Morsalines ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 Videcosville [fr] Videcosville ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ