ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ JulietteFr ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ। ਸਫ਼ਾ 2.

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: JulietteFr JulietteFr ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 funérarium [fr] funérarium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 funboarder [fr] funboarder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 furetage [fr] furetage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 fumaison [fr] fumaison ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 fugacité [fr] fugacité ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 frusques [fr] frusques ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 fruité [fr] fruité ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 frottement [fr] frottement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 froissé [fr] froissé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 frontalier [fr] frontalier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 frontail [fr] frontail ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 froissant [fr] froissant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 fritons [fr] fritons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 froissement [fr] froissement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 froissable [fr] froissable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 frivolités [fr] frivolités ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 friterie [fr] friterie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 frissonnant [fr] frissonnant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 frissonnement [fr] frissonnement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 frisotter [fr] frisotter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 frisotté [fr] frisotté ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 frigorification [fr] frigorification ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 fréon [fr] fréon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 frictionné [fr] frictionné ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 frappement [fr] frappement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 freiné [fr] freiné ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 fraternel [fr] fraternel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 franquiste [fr] franquiste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 franquette [fr] franquette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 frangipanier [fr] frangipanier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਔਰਤ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਮੁਲਕ: ਫ਼ਰਾਂਸ

JulietteFr ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 124

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 5

ਵੋਟਾਂ: 5 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 5.712


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 9.711

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 1.943