ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ JulietteFr ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ। ਸਫ਼ਾ 2.

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: JulietteFr JulietteFr ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 Saussemesnil [fr] Saussemesnil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 Teurthéville-Bocage [fr] Teurthéville-Bocage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 Tamerville [fr] Tamerville ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 Le Rozel [fr] Le Rozel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 Surtainville [fr] Surtainville ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 Négreville [fr] Négreville ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 Huberville [fr] Huberville ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 Cambes-en-Plaine [fr] Cambes-en-Plaine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 épeire [fr] épeire ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 épeiche [fr] épeiche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 Pierre Leguillon [fr] Pierre Leguillon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 futilités [fr] futilités ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 fusette [fr] fusette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 fusibilité [fr] fusibilité ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 furtivité [fr] furtivité ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 funérarium [fr] funérarium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 funboarder [fr] funboarder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 furetage [fr] furetage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 fumaison [fr] fumaison ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 fugacité [fr] fugacité ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 frusques [fr] frusques ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 fruité [fr] fruité ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 frottement [fr] frottement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 froissé [fr] froissé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 frontalier [fr] frontalier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 frontail [fr] frontail ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 froissant [fr] froissant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 fritons [fr] fritons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 froissement [fr] froissement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2013 froissable [fr] froissable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਔਰਤ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਮੁਲਕ: ਫ਼ਰਾਂਸ

JulietteFr ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 139

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 5

ਵੋਟਾਂ: 15 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 8.061


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 10.490

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 1.904