ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ NIKLA ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: NIKLA NIKLA ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 Bonne nuit [fr] Bonne nuit ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 Le Mans [fr] Le Mans ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/10/2008 Grand Marnier [fr] Grand Marnier ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/10/2008 confiture [fr] confiture ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/10/2008 traceur [fr] traceur ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 Chiroubles [fr] Chiroubles ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 Thierry Mugler [fr] Thierry Mugler ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 mademoiselle [fr] mademoiselle ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/10/2008 Renault [fr] Renault ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/10/2008 Louis Pasteur [fr] Louis Pasteur ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 Aix-en-Provence [fr] Aix-en-Provence ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/10/2008 minimum [fr] minimum ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 elle [fr] elle ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 Uruguay [fr] Uruguay ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 Palmiers [fr] Palmiers ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 aimez [fr] aimez ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 dessous [fr] dessous ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 voisinage [fr] voisinage ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 parlement [fr] parlement ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 seins [fr] seins ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 tremblement [fr] tremblement ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 communisme [fr] communisme ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 vendeur [fr] vendeur ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 pompier [fr] pompier ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 brouillon [fr] brouillon ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 prophétie [fr] prophétie ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 août [fr] août ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 Barbès-Rochechouart [fr] Barbès-Rochechouart ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/10/2008 Xavier [fr] Xavier ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Cabernet Sauvignon [fr] Cabernet Sauvignon ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਮਰਦ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਦੇਸ਼: ਫ਼ਰਾਂਸ

NIKLA ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 61 (16 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ)

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 17

ਵੋਟਾਂ: 21 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 20.311


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 3.790

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 3.133