ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ NIKLA ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ। ਸਫ਼ਾ 2.

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: NIKLA NIKLA ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Taittinger [fr] Taittinger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Jacques Offenbach [fr] Jacques Offenbach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 bière [fr] bière ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 joue [fr] joue ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 en [fr] en ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 coût [fr] coût ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Grégory Coupet [fr] Grégory Coupet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 coupe [fr] coupe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 paon [fr] paon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 faon [fr] faon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 choeur [fr] choeur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 parent [fr] parent ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 serpent [fr] serpent ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 travaux [fr] travaux ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 Joseph Nicéphore Niépce [fr] Joseph Nicéphore Niépce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Molière [fr] Molière ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 saloperie [fr] saloperie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 seigneur [fr] seigneur ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 directrice [fr] directrice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Georges Bizet [fr] Georges Bizet ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 oignons [fr] oignons ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 fantastique [fr] fantastique ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 Karine [fr] Karine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 dordogne [fr] dordogne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 longtemps [fr] longtemps ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 étui [fr] étui ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 arbres [fr] arbres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 habiter [fr] habiter ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 Belgique [fr] Belgique ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 épaules [fr] épaules ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਮਰਦ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਮੁਲਕ: ਫ਼ਰਾਂਸ

NIKLA ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 61 (22 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ)

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 17

ਵੋਟਾਂ: 28 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 30.368


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 4.492

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 3.840