ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ NIKLA ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ। ਸਫ਼ਾ 2.

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: NIKLA NIKLA ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Taittinger [fr] Taittinger ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Jacques Offenbach [fr] Jacques Offenbach ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 bière [fr] bière ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 joue [fr] joue ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 en [fr] en ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 coût [fr] coût ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Grégory Coupet [fr] Grégory Coupet ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 coupe [fr] coupe ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 paon [fr] paon ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 faon [fr] faon ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 choeur [fr] choeur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 parent [fr] parent ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 serpent [fr] serpent ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 travaux [fr] travaux ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Joseph Nicéphore Niépce [fr] Joseph Nicéphore Niépce ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Molière [fr] Molière ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 saloperie [fr] saloperie ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 seigneur [fr] seigneur ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 directrice [fr] directrice ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Georges Bizet [fr] Georges Bizet ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 oignons [fr] oignons ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 fantastique [fr] fantastique ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 Karine [fr] Karine ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 dordogne [fr] dordogne ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 longtemps [fr] longtemps ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 étui [fr] étui ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 arbres [fr] arbres ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 habiter [fr] habiter ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 Belgique [fr] Belgique ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 épaules [fr] épaules ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਮਰਦ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਦੇਸ਼: ਫ਼ਰਾਂਸ

NIKLA ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 61 (16 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ)

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 17

ਵੋਟਾਂ: 21 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 20.376


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 3.749

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 3.128