ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ TClarisse ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: TClarisse TClarisse ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 fieuzal [fr] fieuzal ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Blankiet [fr] Blankiet ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 cula ila [fr] cula ila ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 rêves [fr] rêves ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 canadienne [fr] canadienne ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 je dois partir [fr] je dois partir ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Fustel de Coulanges [fr] Fustel de Coulanges ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Roger Garaudy [fr] Roger Garaudy ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Guy Debord [fr] Guy Debord ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Marcel Schwob [fr] Marcel Schwob ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Alphonse Daudet [fr] Alphonse Daudet ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Athalie [fr] Athalie ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Manon Lescaut [fr] Manon Lescaut ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Gillardeau [fr] Gillardeau ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Ambroise Vollard [fr] Ambroise Vollard ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2009 Marc Bloch [fr] Marc Bloch ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 François Châtelet [fr] François Châtelet ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 George Steiner [fr] George Steiner ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Claude-Louis Navier [fr] Claude-Louis Navier ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/06/2009 Angele Dubeau [fr] Angele Dubeau ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/06/2009 les pagodes de cos [fr] les pagodes de cos ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/06/2009 peureux [fr] peureux ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/06/2009 clos fourtet [fr] clos fourtet ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/06/2009 ambitieux [fr] ambitieux ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/06/2009 nous allons [fr] nous allons ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/06/2009 ambitieuse [fr] ambitieuse ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/06/2009 courageuse [fr] courageuse ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/06/2009 peureuse [fr] peureuse ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/06/2009 furieux [fr] furieux ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/06/2009 furieuse [fr] furieuse ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਮਰਦ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਦੇਸ਼: ਫ਼ਰਾਂਸ

TClarisse ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 177 (17 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ)

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 95

ਵੋਟਾਂ: 17 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 19.511


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 1.154

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 1.287