ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
11/02/2010 Dahlbäck [sv] Dahlbäck ਉਚਾਰਨ kaminix ਵੱਲੋਂ
12/11/2009 cigarettes [en] cigarettes ਉਚਾਰਨ miriamsb ਵੱਲੋਂ
30/06/2009 Valhalla [cs] Valhalla ਉਚਾਰਨ hanuska3 ਵੱਲੋਂ
30/06/2009 Coburn [en] Coburn ਉਚਾਰਨ hrdubwd ਵੱਲੋਂ