ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 maratí [es] maratí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 mesapio [es] mesapio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 kurdo [es] kurdo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 groenlandés [es] groenlandés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 indoeuropea [es] indoeuropea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 camboyano [es] camboyano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 cantonés [es] cantonés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 germánicas [es] germánicas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 mandarín [es] mandarín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 nepalés [es] nepalés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 avéstico [es] avéstico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 lituano [es] lituano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 Armenio [es] Armenio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 arameo [es] arameo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 Filipinas [es] Filipinas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 compay [es] compay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 Tepache [es] Tepache ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 rebozo [es] rebozo ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/07/2009 armar [es] armar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2009 incitar [es] incitar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2009 orador [es] orador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 timorato [es] timorato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 Cupido [es] Cupido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 impostor [es] impostor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 autócrata [es] autócrata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 jurista [es] jurista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 odioso [es] odioso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 arisco [es] arisco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 anexo [es] anexo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 trinchar [es] trinchar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ