ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ ameliacf ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: ameliacf ameliacf ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/08/2010 socialise [en] socialise ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
25/08/2010 socialising [en] socialising ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
25/08/2010 notebooks [en] notebooks ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
25/08/2010 prepositions [en] prepositions ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
25/08/2010 sacked [en] sacked ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
25/08/2010 proposed [en] proposed ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/08/2010 expense [en] expense ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
25/08/2010 Sea of Japan [en] Sea of Japan ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
25/08/2010 printers [en] printers ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 grâces [fr] grâces ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 goudronné [fr] goudronné ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 Godard [fr] Godard ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 précisait [fr] précisait ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 prêche [fr] prêche ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 pratiquée [fr] pratiquée ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 poudres [fr] poudres ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 postales [fr] postales ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/08/2010 eel-catfish [en] eel-catfish ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 deepwater flathead [en] deepwater flathead ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 deepwater [en] deepwater ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 six-gill [en] six-gill ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 participations [fr] participations ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 parisiennes [fr] parisiennes ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 Paribas [fr] Paribas ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 parfums [fr] parfums ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 perçoit [fr] perçoit ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 perçoivent [fr] perçoivent ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 pochoir [fr] pochoir ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 plongé dans [fr] plongé dans ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਔਰਤ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਦੇਸ਼: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ

ameliacf ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 85 (3 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ)

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 0

ਵੋਟਾਂ: 5 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 6.550


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: n/a

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 2.415