ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ belgabirdo ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: belgabirdo belgabirdo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/09/2013 erikejo [eo] erikejo ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
01/09/2013 eriko [eo] eriko ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
01/09/2013 eksterlanda [eo] eksterlanda ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
01/09/2013 eksterordinara [eo] eksterordinara ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
01/09/2013 ĵaluza [eo] ĵaluza ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 memstudi [eo] memstudi ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 antisepsilo [eo] antisepsilo ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 enigi [eo] enigi ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 dusenca [eo] dusenca ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 kolektiva [eo] kolektiva ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 kolektivo [eo] kolektivo ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 komplico [eo] komplico ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 aerlinio [eo] aerlinio ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 litkuseno [eo] litkuseno ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 nekonataj [eo] nekonataj ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 krucforme [eo] krucforme ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 komforte [eo] komforte ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 krome [eo] krome ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 malavantaĝo [eo] malavantaĝo ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 dusignifa [eo] dusignifa ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 kolektanto [eo] kolektanto ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 kolekto [eo] kolekto ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 komploto [eo] komploto ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 komponi [eo] komponi ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 komponisto [eo] komponisto ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 lernejestro [eo] lernejestro ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 lernigi [eo] lernigi ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 lernita [eo] lernita ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 gvidado [eo] gvidado ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 konfirmi [eo] konfirmi ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਮਰਦ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਦੇਸ਼: ਸਪੇਨ

belgabirdo ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 357 (184 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ)

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 64

ਵੋਟਾਂ: 195 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 16.671


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 1.482

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 690