ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ finoboss ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: finoboss finoboss ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/10/2012 Epuisées [fr] Epuisées ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
14/10/2012 raplati [fr] raplati ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
14/10/2012 exténué [fr] exténué ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
14/10/2012 louées [fr] louées ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
14/10/2012 arboricole [fr] arboricole ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
14/10/2012 conditionné [fr] conditionné ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
14/10/2012 graver [fr] graver ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
14/09/2012 j'acquiers [fr] j'acquiers ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 Montbéliarde [fr] Montbéliarde ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 saucier [fr] saucier ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 appolinien [fr] appolinien ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 vitupérer [fr] vitupérer ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 Mastroquet [fr] Mastroquet ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 Célicole [fr] Célicole ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 dionysiaque [fr] dionysiaque ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 atermoiement [fr] atermoiement ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 chenu [fr] chenu ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 mastard [fr] mastard ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 déréliction [fr] déréliction ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 pugnacité [fr] pugnacité ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 esbroufe [fr] esbroufe ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 fuligineux [fr] fuligineux ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 céladon [fr] céladon ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 albâtre [fr] albâtre ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 galimatias [fr] galimatias ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 faix [fr] faix ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 belliciste [fr] belliciste ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 appétence [fr] appétence ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 tellurocratie [fr] tellurocratie ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 thalassocratie [fr] thalassocratie ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਮਰਦ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਦੇਸ਼: ਫ਼ਰਾਂਸ

finoboss ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 93 (1 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ)

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 41

ਵੋਟਾਂ: 1 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 5.303


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 2.041

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 2.233