ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/06/2011 easy [en] easy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2011 Google [en] Google ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ