ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ gigantocypris ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: gigantocypris gigantocypris ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 Auckland [en] Auckland ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 check [en] check ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 Kiwi [en] Kiwi ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/01/2012 elementary [en] elementary ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 also [en] also ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 says [en] says ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 placebo [en] placebo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 years [en] years ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 cigarette [en] cigarette ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 helicopter [en] helicopter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 yes [en] yes ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 extraordinary [en] extraordinary ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 New York [en] New York ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 university [en] university ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 sexy [en] sexy ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 seducing [en] seducing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 inconveniences [en] inconveniences ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 quoting [en] quoting ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 hairclips [en] hairclips ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 trichromatic [en] trichromatic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 awesome [en] awesome ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 socialist [en] socialist ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 decadence [en] decadence ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 sociеty [en] sociеty ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 populated [en] populated ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 neocolonialism [en] neocolonialism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 New Zealand [en] New Zealand ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 teddy bear [en] teddy bear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 perfecting [en] perfecting ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਔਰਤ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਮੁਲਕ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

gigantocypris ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 33 (2 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ)

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 0

ਵੋਟਾਂ: 10 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 9.938


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: n/a

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 6.240