ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ gigantocypris ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: gigantocypris gigantocypris ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 Auckland [en] Auckland ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 check [en] check ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 Kiwi [en] Kiwi ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/01/2012 elementary [en] elementary ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 also [en] also ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 says [en] says ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 placebo [en] placebo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 years [en] years ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 cigarette [en] cigarette ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 helicopter [en] helicopter ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 yes [en] yes ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 extraordinary [en] extraordinary ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 New York [en] New York ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 university [en] university ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 sexy [en] sexy ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 seducing [en] seducing ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 inconveniences [en] inconveniences ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 quoting [en] quoting ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 hairclips [en] hairclips ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 trichromatic [en] trichromatic ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 awesome [en] awesome ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 socialist [en] socialist ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 decadence [en] decadence ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 sociеty [en] sociеty ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 populated [en] populated ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 neocolonialism [en] neocolonialism ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 New Zealand [en] New Zealand ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 teddy bear [en] teddy bear ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 perfecting [en] perfecting ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਔਰਤ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਦੇਸ਼: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

gigantocypris ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 33 (1 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ)

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 0

ਵੋਟਾਂ: 6 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 5.163


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: n/a

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 5.073