ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ hlodver ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: hlodver ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ hlodver ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 tantal [is] tantal ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Björn [is] Björn ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 teknetín [is] teknetín ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 tellúr [is] tellúr ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 terbín [is] terbín ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Tin [is] Tin ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 titan [is] titan ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 vanadín [is] vanadín ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 vatnsefni [is] vatnsefni ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 volfram [is] volfram ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 þungsteinn [is] þungsteinn ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 xenon [is] xenon ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 ytterbín [is] ytterbín ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 yttrín [is] yttrín ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 velkomin [is] velkomin ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 snælda [is] snælda ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Fjörulalli [is] Fjörulalli ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Múshveli [is] Múshveli ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Sæneyti [is] Sæneyti ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Skeljaskrímsli [is] Skeljaskrímsli ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Urðarköttur [is] Urðarköttur ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 fiðlu [is] fiðlu ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 flautu [is] flautu ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 Vafþrúðnir [is] Vafþrúðnir ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 svolítið [is] svolítið ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 söfn [is] söfn ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 listir [is] listir ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 kvikmyndir [is] kvikmyndir ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 völlinn [is] völlinn ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
22/01/2013 turn [is] turn ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਮਰਦ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਦੇਸ਼: ਆਈਸਲੈਂਡ

hlodver ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 1.583 (398 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ)

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 706

ਵੋਟਾਂ: 410 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 62.214


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 309

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 174