ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ jaimiestarshine ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: jaimiestarshine jaimiestarshine ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 mantra [en] mantra ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 artfully [en] artfully ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 forgoing [en] forgoing ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 overside [en] overside ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 judgement [en] judgement ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 photoreceptor [en] photoreceptor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 colonize [en] colonize ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 prime [en] prime ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 partial [en] partial ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 slipshod [en] slipshod ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 bondage [en] bondage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 subdominant [en] subdominant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 circumpolar [en] circumpolar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 refuelling [en] refuelling ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 hornet [en] hornet ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 habitat [en] habitat ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 bicoastal [en] bicoastal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 musculature [en] musculature ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 invertebrate [en] invertebrate ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 keratin [en] keratin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 outermost [en] outermost ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 functional [en] functional ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 secretion [en] secretion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2009 innermost [en] innermost ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/10/2009 thermoregulation [en] thermoregulation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2009 synchrony [en] synchrony ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2009 waterfowl [en] waterfowl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2009 peacock [en] peacock ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2009 fledged [en] fledged ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/10/2009 grackle [en] grackle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਔਰਤ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਮੁਲਕ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ

jaimiestarshine ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 82 (45 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ)

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 10

ਵੋਟਾਂ: 52 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 13.914


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 6.607

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 3.038