ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ muhammetmustafa ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ। ਸਫ਼ਾ 3.

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: muhammetmustafa muhammetmustafa ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 delilenmek [tr] delilenmek ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 himaye [tr] himaye ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 bükülmek [tr] bükülmek ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 görünür [tr] görünür ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 eşmek [tr] eşmek ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 grev [tr] grev ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 harekât [tr] harekât ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 çözmek [tr] çözmek ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hür [tr] hür ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gibisi [tr] gibisi ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gümbürtü [tr] gümbürtü ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 hiddetli [tr] hiddetli ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 aranjman [tr] aranjman ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gaddar [tr] gaddar ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 giyecek [tr] giyecek ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 barmen [tr] barmen ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gül [tr] gül ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 alerjik [tr] alerjik ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 enselemek [tr] enselemek ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 elhamdülillâh [tr] elhamdülillâh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 hikâye [tr] hikâye ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 ifrat [tr] ifrat ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 başhekim [tr] başhekim ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 düşmek [tr] düşmek ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 geliş [tr] geliş ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 imalı [tr] imalı ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gıpta [tr] gıpta ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 edinmek [tr] edinmek ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 efkârlanmak [tr] efkârlanmak ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 genişlemek [tr] genişlemek ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਮਰਦ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਦੇਸ਼: ਤੁਰਕੀ

muhammetmustafa ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 171 (36 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ)

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 0

ਵੋਟਾਂ: 36 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 7.846


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: n/a

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 1.331