ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ muhammetmustafa ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ। ਸਫ਼ਾ 4.

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: muhammetmustafa muhammetmustafa ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gururlanmak [tr] gururlanmak ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 ilerletmek [tr] ilerletmek ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 anırmak [tr] anırmak ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 ilerde [tr] ilerde ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 deneyimli [tr] deneyimli ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 değişimli [tr] değişimli ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 element [tr] element ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 alfabetik [tr] alfabetik ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gammazlamak [tr] gammazlamak ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 arkeolojik [tr] arkeolojik ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 annelik [tr] annelik ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 helâk [tr] helâk ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 erkeksi [tr] erkeksi ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 güçlenmek [tr] güçlenmek ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 doluşmak [tr] doluşmak ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 ekstra [tr] ekstra ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 acemice [tr] acemice ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 güya [tr] güya ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 ıssız [tr] ıssız ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/11/2011 hipnoz [tr] hipnoz ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 ibraz [tr] ibraz ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 endüstri [tr] endüstri ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 destekli [tr] destekli ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 his [tr] his ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 Reha Erdem [tr] Reha Erdem ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 Göbeklitepe [tr] Göbeklitepe ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 halojen [tr] halojen ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 imame [tr] imame ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 çocuklu [tr] çocuklu ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gişe [tr] gişe ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਮਰਦ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਦੇਸ਼: ਤੁਰਕੀ

muhammetmustafa ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 171 (36 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ)

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 0

ਵੋਟਾਂ: 36 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 7.847


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: n/a

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 1.331