ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ muhammetmustafa ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ। ਸਫ਼ਾ 5.

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: muhammetmustafa muhammetmustafa ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 espri [tr] espri ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 emisyon [tr] emisyon ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 duyuru [tr] duyuru ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 bonfile [tr] bonfile ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 benzinlik [tr] benzinlik ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 duyarsız [tr] duyarsız ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 alışkın [tr] alışkın ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 ısınma [tr] ısınma ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 içtima [tr] içtima ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 ekstrem [tr] ekstrem ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 dok [tr] dok ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hasis [tr] hasis ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 aşağısı [tr] aşağısı ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 asık [tr] asık ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hoşnutsuzluk [tr] hoşnutsuzluk ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hileli [tr] hileli ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 güncellik [tr] güncellik ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 garaz [tr] garaz ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hususî [tr] hususî ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 göstermek [tr] göstermek ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hıçkırık [tr] hıçkırık ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 baloncu [tr] baloncu ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hap [tr] hap ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 azgınlaşmak [tr] azgınlaşmak ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 çekiş [tr] çekiş ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 hacet [tr] hacet ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gittikçe [tr] gittikçe ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 gündüzleri [tr] gündüzleri ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 biyolog [tr] biyolog ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 merkezcil alan [tr] merkezcil alan ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਮਰਦ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਦੇਸ਼: ਤੁਰਕੀ

muhammetmustafa ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 171 (36 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ)

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 0

ਵੋਟਾਂ: 36 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 7.906


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: n/a

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 1.331