ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ pacproduct ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: pacproduct pacproduct ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 Monsieur [fr] Monsieur ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 mille [fr] mille ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 ville [fr] ville ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 tranquille [fr] tranquille ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 nous faisons [fr] nous faisons ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 lys [fr] lys ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 granit [fr] granit ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 climat [fr] climat ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 trop [fr] trop ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 gentil [fr] gentil ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 femme [fr] femme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 Mars [fr] Mars ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 Aix [fr] Aix ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 j'associai [fr] j'associai ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 je suis d'accord [fr] je suis d'accord ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'allie [fr] s'allie ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 m'allie [fr] m'allie ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'alliant [fr] s'alliant ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 t'allies [fr] t'allies ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'allient [fr] s'allient ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 m'alliai [fr] m'alliai ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 t'allias [fr] t'allias ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'allia [fr] s'allia ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 alsaciens [fr] alsaciens ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'allièrent [fr] s'allièrent ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 m'alliais [fr] m'alliais ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 t'alliais [fr] t'alliais ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'alliait [fr] s'alliait ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 s'alliaient [fr] s'alliaient ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 m'allierai [fr] m'allierai ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਮਰਦ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਦੇਸ਼: ਫ਼ਰਾਂਸ

pacproduct ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 194

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 11

ਵੋਟਾਂ: 5 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 3.251


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 4.868

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 1.187