ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ pacproduct ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: pacproduct pacproduct ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/11/2014 bonne continuation [fr] bonne continuation ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/11/2014 clavier d'ordinateur [fr] clavier d'ordinateur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2014 repiquer des plantes [fr] repiquer des plantes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2014 attitude volontariste [fr] attitude volontariste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2014 par monts et par vaux [fr] par monts et par vaux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2014 être à l'avance [fr] être à l'avance ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2014 jouer franc jeu [fr] jouer franc jeu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2014 esprit ouvert [fr] esprit ouvert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2014 becquée [fr] becquée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2014 savoureuses [fr] savoureuses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 Qu'en dites vous [fr] Qu'en dites vous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 commandent [fr] commandent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 commences [fr] commences ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 commencez [fr] commencez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 séchées [fr] séchées ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 sèche-toi [fr] sèche-toi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 réagissez [fr] réagissez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 apaise [fr] apaise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 non gras [fr] non gras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 non collant [fr] non collant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 guitares [fr] guitares ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 le renard [fr] le renard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 Cabécou du Périgord [fr] Cabécou du Périgord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 Monsieur [fr] Monsieur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 mille [fr] mille ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 ville [fr] ville ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 tranquille [fr] tranquille ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 nous faisons [fr] nous faisons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 lys [fr] lys ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 granit [fr] granit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਮਰਦ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਮੁਲਕ: ਫ਼ਰਾਂਸ

pacproduct ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 214

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 12

ਵੋਟਾਂ: 11 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 5.921


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 5.326

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 1.206