ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ panda01 ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: panda01 panda01 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/08/2013 allergologue [fr] allergologue ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/08/2013 antivénéneux [fr] antivénéneux ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/08/2013 arthroscopie [fr] arthroscopie ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/08/2013 astreignant [fr] astreignant ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/08/2013 manquera [fr] manquera ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/08/2013 assiégeant [fr] assiégeant ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
06/08/2013 astreinte [fr] astreinte ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
03/08/2013 aromathérapie [fr] aromathérapie ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
03/08/2013 arrière-gorge [fr] arrière-gorge ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
03/08/2013 audioconférence [fr] audioconférence ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
03/08/2013 arrière-grand-père [fr] arrière-grand-père ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
03/08/2013 autarcie [fr] autarcie ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
03/08/2013 avant-veille [fr] avant-veille ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
03/08/2013 épanouisse [fr] épanouisse ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
03/08/2013 autosubsistance [fr] autosubsistance ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 l'intérieur [fr] l'intérieur ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 métaphysiciens [fr] métaphysiciens ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 préconisait [fr] préconisait ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 reprennent [fr] reprennent ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 des industries [fr] des industries ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 inflammatoire [fr] inflammatoire ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 amniotique [fr] amniotique ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 d'atmosphériques [fr] d'atmosphériques ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 d'ostéopathie [fr] d'ostéopathie ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 brièveté [fr] brièveté ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 d'astéroïdes [fr] d'astéroïdes ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 bénins [fr] bénins ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 analeptique [fr] analeptique ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 enthousiasmes [fr] enthousiasmes ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/08/2013 musculosquelettique [fr] musculosquelettique ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਔਰਤ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਦੇਸ਼: ਫ਼ਰਾਂਸ

panda01 ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 55

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 0

ਫੇਰੀਆਂ: 1.148


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: n/a

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 3.399