ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ wasmachien ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: wasmachien wasmachien ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 fantastische [nl] fantastische ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 coryfee [nl] coryfee ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 bloemenzaak [nl] bloemenzaak ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 pakweg [nl] pakweg ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 lanterfant [nl] lanterfant ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 dvd-recorder [nl] dvd-recorder ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 boomknuffeltherapie [nl] boomknuffeltherapie ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 halsketting [nl] halsketting ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 in de bossen [nl] in de bossen ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
13/03/2014 karretje [nl] karretje ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 beviel [nl] beviel ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 lijkkoets [nl] lijkkoets ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 lijkkist [nl] lijkkist ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 Varsseveldsestraatweg [nl] Varsseveldsestraatweg ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 storingsgevoelige [nl] storingsgevoelige ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 Kiers [nl] Kiers ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 Manfred F.R. Kets de Vries [nl] Manfred F.R. Kets de Vries ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 uitjouwen [nl] uitjouwen ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
27/02/2014 Guy Vanderborght [nl] Guy Vanderborght ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 goddank [nl] goddank ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 met defecten [nl] met defecten ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 in het huwelijk treden met [nl] in het huwelijk treden met ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 verstenen [nl] verstenen ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 banvonnis [nl] banvonnis ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 paren [nl] paren ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 dekker [nl] dekker ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 buidel [nl] buidel ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 voorgekomen [nl] voorgekomen ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 dekglas [nl] dekglas ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
29/08/2013 coordinaten [nl] coordinaten ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਮਰਦ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਦੇਸ਼: ਬੈਲਜੀਅਮ

wasmachien ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 85 (5 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ)

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 5

ਵੋਟਾਂ: 6 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 3.912


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 8.969

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 2.424