ਫ਼ੋਰਵੋ ਵਿਚ y100269 ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰ: y100269 y100269 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.

ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 accent [fr] accent ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 université [fr] université ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 jolie [fr] jolie ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 copain [fr] copain ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 calendrier [fr] calendrier ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 Gars [fr] Gars ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 enquête [fr] enquête ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 murmuré [fr] murmuré ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 pantalon [fr] pantalon ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 la récolte [fr] la récolte ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 résistance [fr] résistance ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 debout [fr] debout ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 Effacer [fr] Effacer ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 crayon [fr] crayon ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 incapable [fr] incapable ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 voisin [fr] voisin ਉਚਾਰਨ -3 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 Stylo [fr] Stylo ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 semence [fr] semence ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 dérange [fr] dérange ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 cellulaire [fr] cellulaire ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 ordinateur [fr] ordinateur ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 gants [fr] gants ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 tobogan [fr] tobogan ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 hiver [fr] hiver ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 saison [fr] saison ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 salut [fr] salut ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 avoir [fr] avoir ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 être [fr] être ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 coccinelle [fr] coccinelle ਉਚਾਰਨ ਵੋਟਾਂ
02/12/2011 océan [fr] océan ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਿੰਗ: ਔਰਤ

ਲਹਿਜ਼ਾ/ਦੇਸ਼: ਕੈਨੇਡਾ

y100269 ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਉਚਾਰਨ: 41

ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ: 0

ਵੋਟਾਂ: 3 ਵੋਟਾਂ

ਫੇਰੀਆਂ: 5.171


ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: n/a

ਉਚਾਰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦਰਜਾ: 4.333