ਸ਼ਬਦ: chigwagwagwa

ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 17/01/2013

ਵਿਚ:

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: kwaziwayiMborokuendamukakakudakwashe