ਸ਼ਬਦ: cwajana

ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 20/09/2010

ਵਿਚ:

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: Uphumaphi?, Lala kahle!, okugciniwe, Lalani kahle!, umakoti