ਸ਼ਬਦ: kahu

ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 08/01/2013

ਵਿਚ:

ਰਲ਼ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ: pukao, mahuna, arahu, va'ehau, makere