Scone ਉਚਾਰਨ: Scone ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਕਾਟਸ ਵਿਚ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸ਼ਬਦ: Scone

ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 04/04/2008 ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ: 12K ਵਾਰ
ਵਿਚ: food, small cake, baking, noun, two pronunciations, Scots, place - Scotland, palace - Scotland

ਵਿਚ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ [en] ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ

ਵਿਚ Scone ਉਚਾਰਨ ਸਕਾਟਸ [sco] ਸਕਾਟਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਹਿੱਜੇ:

skɒn, skəʊn

ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਚਾਰਨ ਛਾਣੋ:

ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿਖਾਓ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿਖਾਓ (1 ਹੋਰ).

ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਚਾਰਨ ਲੁਕਾਓ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਚਾਰਨ ਲੁਕਾਓ.

ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ:

· ਬੋਲੀਆਂ ਜੋੜੋ
· ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੋ

ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿਓ:

ਕੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ?
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿਓ.

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ Scone ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ:

ਈਮੇਲ