ਬੋਲੀ: ਉਜ਼ਬੇਕੀ [Ўзбек / Oʻzbekcha]

ਉਜ਼ਬੇਕੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

  • Gulrux ਉਚਾਰਨ Gulrux