ਬੋਲੀ: ਕੈਂਟਨੀ [粵文]

ਕੈਂਟਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 期待 ਉਚਾਰਨ 期待
 • 丘 ਉਚਾਰਨ
 • 紫色 ਉਚਾਰਨ 紫色
 • 矛盾 ਉਚਾਰਨ 矛盾
 • 十一月 ਉਚਾਰਨ 十一月
 • 帅 ਉਚਾਰਨ
 • 十六 ਉਚਾਰਨ 十六
 • 意思 ਉਚਾਰਨ 意思
 • 早唞 ਉਚਾਰਨ 早唞
 • 切 ਉਚਾਰਨ
 • 民 ਉਚਾਰਨ
 • 沙漠 ਉਚਾਰਨ 沙漠
 • 绍兴 ਉਚਾਰਨ 绍兴
 • 小朋友 ਉਚਾਰਨ 小朋友
 • ∅ ਉਚਾਰਨ
 • 薄荷 ਉਚਾਰਨ 薄荷
 • 叫 ਉਚਾਰਨ
 • 近 ਉਚਾਰਨ
 • 北海道 ਉਚਾਰਨ 北海道
 • 觉得 ਉਚਾਰਨ 觉得
 • 形 ਉਚਾਰਨ
 • 琼 ਉਚਾਰਨ
 • 发音 ਉਚਾਰਨ 发音
 • 四月 ਉਚਾਰਨ 四月
 • 昨日 ਉਚਾਰਨ 昨日
 • 找 ਉਚਾਰਨ
 • 城 ਉਚਾਰਨ
 • 你做乜嘢呀 ਉਚਾਰਨ 你做乜嘢呀
 • 鹿晗 ਉਚਾਰਨ 鹿晗
 • 老 ਉਚਾਰਨ
 • 速 ਉਚਾਰਨ
 • 莫 ਉਚਾਰਨ
 • 休息 ਉਚਾਰਨ 休息
 • 期 ਉਚਾਰਨ
 • 雪中送炭 ਉਚਾਰਨ 雪中送炭
 • 会计 ਉਚਾਰਨ 会计
 • 噎 ਉਚਾਰਨ
 • 往 ਉਚਾਰਨ
 • 祥 ਉਚਾਰਨ
 • 二五仔 ਉਚਾਰਨ 二五仔
 • 歌 ਉਚਾਰਨ
 • 三月 ਉਚਾਰਨ 三月
 • 舉手 ਉਚਾਰਨ 舉手
 • X ਉਚਾਰਨ X
 • 温泉 ਉਚਾਰਨ 温泉
 • 黃色 ਉਚਾਰਨ 黃色
 • 還 ਉਚਾਰਨ
 • 螃蟹 ਉਚਾਰਨ 螃蟹
 • 正常 ਉਚਾਰਨ 正常
 • 匈奴 ਉਚਾਰਨ 匈奴
 • 量 ਉਚਾਰਨ
 • 札幌市 ਉਚਾਰਨ 札幌市
 • 茶葉蛋 ਉਚਾਰਨ 茶葉蛋
 • 川芎 ਉਚਾਰਨ 川芎
 • 睾丸 ਉਚਾਰਨ 睾丸
 • 吸引 ਉਚਾਰਨ 吸引
 • 其实 ਉਚਾਰਨ 其实
 • 豆豉 ਉਚਾਰਨ 豆豉
 • 建 ਉਚਾਰਨ
 • 驢 ਉਚਾਰਨ
 • 琥珀 ਉਚਾਰਨ 琥珀
 • 荷兰 ਉਚਾਰਨ 荷兰
 • 其他 ਉਚਾਰਨ 其他
 • 芝士 ਉਚਾਰਨ 芝士
 • 卅 ਉਚਾਰਨ
 • 影響 ਉਚਾਰਨ 影響
 • 龍眼 ਉਚਾਰਨ 龍眼
 • 星期二 ਉਚਾਰਨ 星期二
 • 掂過碌蔗 ਉਚਾਰਨ 掂過碌蔗
 • 重庆 ਉਚਾਰਨ 重庆
 • 鸭 ਉਚਾਰਨ
 • 蒸 ਉਚਾਰਨ
 • 辣椒 ਉਚਾਰਨ 辣椒
 • 和平 ਉਚਾਰਨ 和平
 • 荷蘭豆 ਉਚਾਰਨ 荷蘭豆
 • 雞龜骨滾羹 ਉਚਾਰਨ 雞龜骨滾羹
 • 辛苦 ਉਚਾਰਨ 辛苦
 • 茶餐廳 ਉਚਾਰਨ 茶餐廳
 • 台 ਉਚਾਰਨ
 • 沖涼 ਉਚਾਰਨ 沖涼
 • 洋葱 ਉਚਾਰਨ 洋葱
 • wo ਉਚਾਰਨ wo
 • 酷 ਉਚਾਰਨ
 • 梅 ਉਚਾਰਨ
 • 餐廳 ਉਚਾਰਨ 餐廳
 • 與 ਉਚਾਰਨ
 • 机场 ਉਚਾਰਨ 机场
 • 緊 ਉਚਾਰਨ
 • 芝麻 ਉਚਾਰਨ 芝麻