ਬੋਲੀ:

ਬ੍ਰਿਟਨ

[br]

ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: geography

geography ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • island ਉਚਾਰਨ island
  • Uruguay ਉਚਾਰਨ Uruguay
  • loch ਉਚਾਰਨ loch