ਬੋਲੀ:

ਬ੍ਰਿਟਨ

[br]

ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: substantiv

substantiv ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • romb ਉਚਾਰਨ romb
  • tenn ਉਚਾਰਨ tenn