ਬੋਲੀ:

ਬੁਰੀਆਤ

[bxr]

ਬੁਰੀਆਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: учёба

учёба ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ