ਬੋਲੀ:

ਚੈੱਕ

[cs]

ਚੈੱਕ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Numbers

Numbers ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • 156 ਉਚਾਰਨ 156
  • 12 ਉਚਾਰਨ 12
  • 120 ਉਚਾਰਨ 120
  • 40 ਉਚਾਰਨ 40
  • 24 ਉਚਾਰਨ 24
  • 27 ਉਚਾਰਨ 27
  • ni ਉਚਾਰਨ ni