ਬੋਲੀ:

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

[en]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: adverb

adverb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • yes ਉਚਾਰਨ yes
  • yesterday ਉਚਾਰਨ yesterday
  • yonder ਉਚਾਰਨ yonder