ਬੋਲੀ:

ਇਸਤੋਨੀ

[et]

ਇਸਤੋਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Numbers

Numbers ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • uno ਉਚਾਰਨ uno
  • 30 ਉਚਾਰਨ 30
  • 40 ਉਚਾਰਨ 40
  • 50 ਉਚਾਰਨ 50