ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਿਨਲੈਂਡੀ

[fi]

ਫ਼ਿਨਲੈਂਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: det svenska alfabetet

det svenska alfabetet ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • å ਉਚਾਰਨ å
  • ö ਉਚਾਰਨ ö
  • X ਉਚਾਰਨ X
  • Q ਉਚਾਰਨ Q