ਬੋਲੀ:

ਫ਼ਿਨਲੈਂਡੀ

[fi]

ਫ਼ਿਨਲੈਂਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: finnish hockey players

finnish hockey players ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ