ਬੋਲੀ:

ਹਮੋਙ

[hmn]

ਹਮੋਙ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: me

me ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • kuv ਉਚਾਰਨ kuv