ਬੋਲੀ:

ਛਿਆਂਗ ਚੀਨੀ

[hsn]

ਛਿਆਂਗ ਚੀਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 元素表

元素表 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • 鋁 ਉਚਾਰਨ
  • 鐵 ਉਚਾਰਨ